3D Yazıcı ortam ısısı 3d yazıcı FDM teknolojisinde en çok rastlanılan sorunlar modelin yazma işlemi sırasında ortam ısısında kaynaklı eğilmesi ve çatlak oluşmasıdır. Modelde bu deformasyonlar görülmesine rağmen model kullanılabilir.

3d Yazıcı yazma işlemi sırasında malzeme olarak kullandığımız filament nozzle dan çıktıktan sonra malzemenin soğutulması gerekmektedir.Filamentin nozzleden çıktıktan sonra soğutulma süresinin yeterli olmaması veya sürenin fazla olması durumunda yazdırdığımız parçada eğilme ve çatlak deformasyonları oluşmaktadır.

Soğutulma süreci ortam sıcaklığına bağlıdır. Ortam sıcaklığı ne kadar değişken olursa eğilme ve çatlak deformasyonları ile karşılaşmamız o kadar yüksek olacaktır. Malzeme akıtıldıktan sonra ortam soğuk olursa yazdırılan modelin dış yüzeyi iç yüzeylerine göre daha soğuk olacağından dış yüzey iç yüzeye göre daha hızlı büzülür. Büzülme genellikle modelin alt kısımlarında oluşmaktadır.

Model daha yüksek katmanlara çıktığında ise çatlama deformasyonu ortaya çıkmaktadır. 3D Yazıcı ortam ısısı yazılan parçanın çeper kalınlığının az olması çatlama deformasyonuyla karşılaşma olasılığımızı arttırır. Yüksek katmanlarda oluşan gerilmeler çatlama deformasyonunda neden olmaktadır.

Bu deformasyonlar modelin kalitesini düşürecek ve malzeme maliyetine neden olacaktır. Sabit ortam sıcaklığı sayesinde malzeme homojen şekilde soğuyacak ve yazma işlemi sırasında sabit devam edecektir. Sabit ortam sıcaklığı sayesinde eğilme ve çatlama deformasyonları ortadan kalkmış olacaktır.

3d Yazıcı FDM teknolojisinde en verimli yazdırma ortam sıcaklığı 40-60 derecedir.